xxxさんの備忘録

xxさんのブログです.xxさんはネカマです.

学習記録_31~40

(day38,day36見つからない)

https://twitter.com/fallakiakino/status/1163849997206470656 Tue, 20 Aug 2019 16:27:17 +0000 (40/100)
progate html&css 初級編 
1.5 ヘッダーの余白
#100DaysOfCode
https://twitter.com/fallakiakino/status/1163514556976492550 Mon, 19 Aug 2019 18:14:22 +0000 (39/100)
jsファイル修整
#100DaysOfCode
https://twitter.com/fallakiakino/status/1162819346592235520 Sat, 17 Aug 2019 20:11:51 +0000 (37/100)
JavaScriptソース修整
#100DaysOfCode
https://twitter.com/fallakiakino/status/1162042160989921286 Thu, 15 Aug 2019 16:43:35 +0000 (35/100)
ruby on rails  チュートリアル 1.3.1まで
#100DaysOfCode
https://twitter.com/fallakiakino/status/1161663124165935104 Wed, 14 Aug 2019 15:37:26 +0000 (34/100)
Laravel入門
一周目完了(あんまりわかってないからまた読むかもしれない??)
#100DaysOfCode
https://twitter.com/fallakiakino/status/1161292291853524992 Tue, 13 Aug 2019 15:03:52 +0000 (33/100)
Laravel入門
next p325 ユニットテスト
#100DaysOfCode
https://twitter.com/fallakiakino/status/1161010639638155264 Mon, 12 Aug 2019 20:24:41 +0000 (32/100)
Laravel入門
next p315 ユーザー認証
#100DaysOfCode
https://twitter.com/fallakiakino/status/1160577938070200322 Sun, 11 Aug 2019 15:45:17 +0000 (31/100)
Laravel入門
next p311 paginateメソッドの利用
#100DaysOfCode